Pengendali Takaful Kenderaan
No 1 di Malaysia

roadtax

Auto Assist : 1800 60 6491
Claim Assist : 1300 88 1007

AD DESCRIPTIONHarga Cukai Kenderaan

Semenajung Malaysia


i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:

Kapasiti Enjin Kadar

1000cc dan ke bawah RM 20.00

1001cc hingga 1200cc RM 55.00

1201cc hingga 1400cc RM 70.00

1401cc hingga 1600cc RM 90.00

 

ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc RM 200.00 RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc RM 280.00 RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc RM 380.00 RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc RM 880.00 RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc RM 2,130.00 RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

 

Sabah/Sarawak

 
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar

1000cc dan ke bawah RM 20.00

1001cc hingga 1200cc RM 44.00

1201cc hingga 1400cc RM 56.00

1401cc hingga 1600cc RM 72.00


ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar

progresif seperti berikut:

Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc RM 160.00 RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc RM 224.00 RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc RM 274.00 RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc RM 524.00 RM1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc RM1,024.00 RM1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

 
More Info
We have 7 guests online